Pärsti Vald

Üldinfo

Asukoht ja ajalugu

Pärsti vald asub Viljandimaa keskosas. Valla idanaabriks on Viljandi linn, Saarepeedi vald ja Viiratsi vald. Lõunas piirneb Paistu ja Halliste valdadega, läänes Kõpu ja Vastemõisa vallaga ning põhjaosas Suure-Jaani vallaga. Geograafiliselt jääb Pärsti valla territoorium Sakala kõrgustiku põhjaossa.
Valla suurus on 210 km2, 4239 elanikku elavad 26-s külas ja Ramsi alevikus.

Alates XIII sajandist jäi valla territoorium Viljandi ja Paistu kirikukihelkonna piiridesse.
1922.aasta administratiivjaotuse järgi olid tänase valla territooriumil Pärsti, Päri, Puiatu ja Heimtali vallad, alates 1938.aastast Raudna ja osaliselt Viljandi vald ning üks küla Sürgavere vallast. Pärsti vallale anti omavalitsuse staatus 19.detsembril 1991.aastal
Valla territooriumi poolitab Raudna ürgorg koos samanimelise jõega, mis oli osa muistsest Tartu-Pärnu veeteest. Metsamassiivid asuvad valla lääneserval, põllu- ja heinamaad paiknevad jääajast pärineval viljakal moreentasandikul. Mets katab ligikaudu 40% valla territooriumist ja haritavat maad on veidi üle 42% valla pindalast

Pärsti valla vapp ja lipp

Vapp

Lainelõikelise vasakult langeva kuldse vardaga kaldjaostatud kilbi ülemisel sinisel väljal viljavihk ning alumisel, punasel väljal kolm püstist odaotsa – kõik kuldsed.

Põhjendus:
Sinine on tulevikulootuste, nooruse, vaimsuse ja kodumaa taeva värvus. Kuldne viljavihk meenutab, et vald asub Eesti ühel põlisemal põllumajanduslikul alal; et siinsed inimesed on saanud elatist ennekõike ikka põllult. Kuldne lainelõikeline varras sümboliseerib kohaliku maastiku silmapaistvat objekti – Raudna ürgorgu jõega; samuti teisi veekogusid, mis ilmestavad siinset looduskeskkonda.
Vapi telliskivipunane värvus meenutab valla pinnast, turvast ja kohalikku mitmekesist tööstust.
Kolm kuldset odaotsa osutavad paikkonna kuulsusrikkale muinasajale, mil siinmail lõid vallutajatega lahinguid eestlaste sõdalased vaprate vanemate Lembitu, Vootele ja Manivalde juhtimisel.

Lipp

Pärsti valla lipuks on ristkülikukujuline vapilipp, mille normaalmõõtmed on 100 x 150 cm; laiuse ja pikkuse suhtega 6:9 (2:3) ühikut