Pärsti Vald

Sõbrad

Pärsti valla ja Säteri kommuuni (Rootsi)koostöö sai alguse1994 .aastal, mis vastavalt kokkulepetele puudutab põhjalikumalt hariduse ja keskkonna küsimusi.

Tänu sõprussidemetele ning ühenduse ” Kodukant Viljandimaa” initsiatiivile sai võimalikuks alates 1998.a. kevadest alustada keskkonnaprojektiga, mille eesmärgiks on kujundada Pärsti vallast öko-e. loodusvald, kus väga suur rõhk pannakse inimeste teadlikkuse tõstmisele.

Raudna Põhikoolil on õpilaste ja õpetajate vahelised tihedad sõprussidemed Saksamaa Petershageni Põhikooliga. Alates 1995. aastast kohtutakse kord aastas Petershagenis või Heimtalis.

Pärsti ja Audru vald on korraldanud ühiseid kultuuri-ja spordiüritusi. Vastastikku on külas käinud vallavolikogu ja -valitsuse liikmed, kooliõpetajad ja -õpilased, raamatukogutöötajad ja lasteaednikud.

Paide vald on sõprusvald Kesk-Eestist.Viimaseks ühiseks ettevõtmiseks oli haldusreformi teemadel õppepäev Pärsti vallas.