Pärsti Vald

Kultuur

Kultuurielu Pärsti vallas

Kultuurikandja roll Pärsti vallas on piirkondlikel raamatukogudel, koolidel, seltsidel ja seltsingutel, ühendustel ja eraisikutel. Kohaliku kultuurielu aktiivsemad on piirkonnad Pärsti, Puiatu, Ramsi ja Heimtali.
Tänaseks on kultuurielu saanud uue suuna ja hoo peale “Kodanikualgatuslike projektide toetamise korra” vastuvõtmist. Nimetatud korra kohaselt on Pärsti vallas võimalik toetada inimeste häid ideid, tahet ja omainitsiatiivi kohaliku kultuurielu edendamisel. Seni vallavalitsusele esitatud projektid on näidanud, et inimestel on soov üksikürituste, hobi-, isetegevus-, spordi- ja õpiringide järele.
Korra kohaselt on toetust saanud: ülevallaline mudilaskoor; Pärsti Maanaiste Selts, rahvatuba ja külaliikumine; Heimtali korvpallimeeskond; korteriühistu Rehtla; Päri pensionärid; MTÜ Madi ; Eesti Raamatu Aasta lõpuürituse, Heimtali laada ja Puiatu Jüriööjooksu korraldajad ja veel mitmed tegijad.
Et vallas rahvamajad puuduvad, kasutatakse ühisürituste korraldamiseks kõiki lähikonnas asuvaid suuremaid ruume.( koolimajade saalid, raamatukogude lugemissaalid, Heimtali Viinaköök, jahiloss ja kultuurimaja Viljandi linnas jne.) Suured lootused kultuurimaastiku muutmiseks on seotud Ramsi kultuurikeskuse ja Päri lasteaia – raamatukogu hoone ehitamisega.