Pärsti Vald

Asutused

Pärsti valla hallatavad asutused

Pärsti vallas on kaks põhikooli, kaks lasteaed-algkooli, kaks lasteaeda, viis rahvaraamatukogu, pansionaat, spordihoone ja Ramsi Vaba Aja Keskus kus töötab kokku üle 165 inimese.

Valla asutused ei ole juriidilised isikud, kuid neil on teatav iseseisvus. Igal asutusel on oma põhimäärus, mis täpsustab asutuse ülesanded , töökorralduse, juhtimise, õigused ja kohustused, rahastamis- ja majandamisalused ning järelevalve teostamise korra. Valla asutuse asutamise ja selle tegevuse lõpetamise otsustab ning põhimääruse ja selle muutmise kinnitab volikogu. Asutuse juhi tööandjaks on Pärsti Vallavalitsus ja ta on kinnitatud ametisse vallavanema ettepanekul. Üldjuhul on valla asutuste juhtide ametikohad täidetud avaliku konkursi korras ja tööle võetud tähtajaga 5 aastat. Direktor või juhataja kui asutuse juht sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud asutuse personaliga Töö paremaks korraldamiseks on loodud koolide ja lasteaedade juurde hoolekogud ja raamatukogude juurde nõukogud. Nende põhiülesandeks on abistada asutuse juhti, anda hinnanguid asutuse tööle ja teha ettepanekuid vallavalitsusele asutuse tegevust puudutavates küsimustes.

Päri Spordihoone

Spordihoone mõõtmed on 56 x 18 m, puitpõrand kummipatjadel

Pakutakse võimalust:

 • mängida kõiki pallimänge: korvpalli, võrkpalli (2 väljakut), käsipalli (40 m) ja jalgpalli, (40 m), tennist, sulgpalli ja lauatennist
 • tegeleda kergejõustikuga: kõrgus-, kaugus-, kolmik- ja teivashüpe, tõkkejooks, lähtejooks (kuni 50 m), heited võrku.
 • Raskejõustikuga tegelemise võimalus – tõstekang ja hantlid.
 • Hoones on üldkehalise ettevalmistuse nurk – madal võimlemis-, tõste- ja rippkang, varbsein, hantlid, topispallid, liivakotid, võimlemismatid, ronimisköis, võimlemisrõngad ja –rullid, hüpitsad jm.
 • Spordihoonest 1 km kaugusel jooksu- ja suusarajad metsas heal maastikul. Suusarajad 1,7 , 3, 5 ja 7,5 km.

Pärast treeningut pesemisvõimalused.

Pärsti Pansionaat

Pärsti Pansionaat on üldtüüpi hooldekodu eakatele ja teistele hooldust vajavatele inimestele alates 17-ndast eluaastast. Pansionaat asub Viljandimaal, Pärsti vallas, Jämejala külas, SA Viljandi Haigla kõrval. Tänu sellele on meil hea bussiühendus Viljandi linnaga (linnaliinibussid nr 6, 10), jalgsi umbes poole tunni tee linna keskusesse. Vaikne ja rahulik ümbrus.
Pansionaat asub kahekorruselises avaras hoones, mis renoveeriti selleks otstarbeks 1997.a.

Pansionaadis on 42 voodikohta:
· kahekohalised toad, mille juurde kuulub WC+vann või dush);
· soovi korral miniköök (elektripliit, külmik);
· mugavad söögitoad;
· saun, kuhu pääseb ratastooliga;
· puhkenurgad (TV, video, ajalehed);
· raamatukogu;
· tegelustuba;
· lift

Pakutakse:
· pikaajalist ööpäevaringset hooldust;
· ajutist hooldusteenust (alates 24 tunnist kuni ….., vastavalt kliendi vajadusele);
· meditsiiniõe teenust igal tööpäeval;
· eriarstide konsultatsioonide korraldamist;
· võimalusi füsioteraapiaks, massaasiks ja vesiraviks maakonnahaigla baasil (selle teenuse eest tasub klient ise), kuna neil on haiglaga otseühendus.

Heimtali Rahvaraamatukogu

Raamatukogu teenindab Heimtali, osaliselt Matapera ja Vardi, Turva, Marna, Raudna, Tõrreküla, Kiisa ning Laanekuru küla elanikke;

Raamatukogu juures tegutseb vitspunutiste ring, kooskäimisega neljapäeviti kell 12.00.

Puiatu Rahvaraamatukogu

Raamatukogu teenindab Puiatu, Leemeti, Rihkama, Väike- Kõpu, Tohvri, Kingu ja Kiini küla elanikke;

Puiatu Rahvaraamatukogu on asutatud 1907 aastal. 1999 aastal renoveeriti raamatukogu tarbeks kunagine Puiatu valla vallamaja, millega on väga rahul nii raamatukogu juhataja kui ka selle külastajad.

Raamatukogus on: kodulaenutus, lugemistuba, internetipunkt ja katusealune saal väiksemate ürituste tarbeks.

Päri Rahvaraamatukogu

Raamatulogu teenindab Päri, Pinska, Alustre ja osaliselt Matapera küla elanikke;

Raamatukogus on:

 • teabekirjanduse fond
 • ilukirjanduse fond
 • lastekirjanduse fond kokku 10 000 ühikut
 • lugemissaal 10- le lugejakohale

Raamatukogul on 258 lugejat, neist 126 õpilast. Raamatukogus käib koos naisteklubi, samuti korraldab siin oma üritusi pensionäride ühendus.

Pärsti Rahvaraamatukogu

Raamatukogu teenindab Pärsti, Vanamõisa, Mustivere, Savikoti ja Kookla küla elanikke

Pärsti Rahvaraamatukogu on asutatud 1922 aastal. Raamatukogus on kodulaenutus ja lugemissaal.

Ramsi Rahvaraamatukogu

Raamatukogu teenindab Ramsi aleviku, Sinialliku ja osaliselt Vardi küla elanikke.

Raamatukogus tegutseb kolme arvutiga Ramsi Avalik Internetipunkt, mille teenuseid võivad kasutada kõik valla elanikud alates 12 eluaastast. Eelduseks elementaarne arvutikasutamise oskus. 12-16 a. õpilastel on vajalik lapsevanema poolt kirjutatud avaldus.

Raudna Põhikool

Raudna Põhikool annab võimaluse õpilasele hea põhihariduse omandamiseks kodu lähedal.
Kool valmistab ette isiksust, kes tuleb toime oma elu ja tööga, arendab ennast ja aitab kaasa ühiskonna arengule, määratleb end oma rahva liikme ja kultuurikandjana.

Koolis: õpetab 16 õpetajat teenindab 8 töötajat.

Õppetöö väliselt tegeldakse Raudna koolis aktiivselt kodu-uurimistööga, mille tööd on leidnud kõrget tunnustust maakondlikel- ja vabariiklikel konkurssidel.
Edukalt tegutsevad kategooriaid omavad mudilas- ja lastekoor, kes osalevad nii valla-, maakonna- kui ka vabariiklikel laulupidudel.
Häid tulemusi maakondlikel- kui ka vabariiklikel võistlustel saavutavad meie kooli sportlased.
Osaletakse aineolümpiaadidel.

ASUKOHT:
Kesk- ja Lõuna-eesti piiril Viljandist 10 km edelas Pärsti vallas Heimtali külas. Raudna Põhikool on Pärsti valla suurim õppeasutus. Koolimaja asub Raudna jõe ürgoru kaldal looduslikult kaunis Heimtali pargis, kus koolihooneks on parun Peter Reinhold von Siversi mõisa vana, kuid kaunis ja huvitava arhitektuuriga härrastemaja. Kooli asukoht on hea, sest Heimtalit läbib kolm maanteed. Hea bussiühendus on nii maakonnakeskuse Viljandiga kui ka teiste ümberkaudsete asulatega.
Loodus on huvitav ja liigirikas, mis on üheks põhjuseks, et meil käib palju turiste lähedalt kui ka kaugelt. Väliskülalised on väga huvitatud maja arhitektuurist ja ümbritsevast imelisest loodusest.

KOOLI AJALOOST

 • Raudna Põhikooli eelkäijaks oli Heimtali Vallakool, mis alustas tööd 10.novembril 1821.aastal
 • 1864.a. ehitati parun Siversi abiga vallakeskusesse kivist koolihoone (praegune Heimtali muuseum)
 • 1932.a. sügisel jätkas Vardi Algkooliga liidetud Heimtali kool tööd Siversite mõisa härrastemajas Heimtalis
 • 1936.a. teostati koolis ümberehitus
 • 1956/1957.õ.-a. lülitati koolimaja üldisesse elektrivõrku
 • 1969.a. ühendati koolimaja veevärgiga
 • 1992.a. loodi sõprussuhted Petershageni Põhikooliga Saksamaa Liitvabariigis
 • 1996.a. õnnistati kooli lipp (lipu kavandas kooli vilistlane kunstnik Aate-Heli Õun)
 • 1997.a. avati arvutiklass ja uus õppeköök
 • 1998/1999.õ.-a. alustati I klassi õpetamist “Hea Alguse” programmi järgi
 • Alates 1998.a. on iga I klass alustanud õppetööd värskelt remonditud ja uuendatud valgustusega klassiruumis
 • Alates 1835.a. kuni käesoleva ajani on koolis töötanud 113 õpetajat
 • Alates 2000/2001.õ.-a. hakkasid õpilased ja õpetajad kandma koolikampsuneid, mille idee autor on professor Anu Raud

RAUDNA KOOLI TRADITSIOONE:

 • Mart Raua sünniaastapäeva tähistamine kas Kääriku talus või Heimtali muuseumi klassitoas koos Anu ja Valda Rauaga
 • Õpetajatepäeva tähistamine. Aastaõpetaja austamine.
 • Kooli sünnipäeva tähistamine ja iga viie aasta järel vilistlaste kokkutulek (2001.a. möödub 180 aastat kooli asutamisest)
 • Isadepäeva tähistamine
 • Detsembrikuu esmaspäevahommikuti tähistame advente
 • Jõulupidu enne talvevaheajale minekut
 • Emakeelepäeva tähistamine märtsis emakeelenädala raames
 • Lastevanemate päev mai algul
 • Vastastikused külaskäigud sõpruskooliga Saksamaal

Puiatu Lasteaed-Algkool

Puiatu Lasteaed-Algkool on praegusel kujul töötanud 27. novembrist 1999. Siis sai valmis rekonstrueeritud majaosa, kuhu kolis sisse lasteaed. Kooliosa tänasel kujul on valminud 1934. aasta 30. detsembriks.
Koolil on heas korras spordiplats vahenditega ja staadion (igati sobiv spordilaagrite korraldamiseks), suur iluaed ja park.

Ramsi Lasteaed-Algkool

Majas on 4 rühma mudilastele vanuses 1,5-7 a.
Lasteaia lahtiolekuaeg 7.00-18.00.

Heimtali Lasteaed

Heimtali Lasteaias on kohti 30-le 1,5 – 6 aastasele lapsele.

Lapsevanematele pakutakse:

 • turvalist hoidu 7.30 – 18.00
 • kvaliteetset õppetegevust vastavalt eale
 • omanäolisi üritusi
 • mitmekesiseid mänguvõimalusi nii toas, kui õues
 • mõnusaid olmetingimusi
 • looduslähedast kasvukeskkonda

Päri Lasteaed

Päri Lasteaed on Kutsari Lasteaia õigusjärglane.Uus hoone valmis veebruaris 2002.Maja pühitseti 22.02.2002 kell 2 pärastlõunal avamistseremoonial EELK Pauluse Koguduse õpetaja Mart Salumäe poolt ja lapsed kolisid majja 4.märtsil 2002.

Päri lasteaias töötab väga teotahteline ja kvalifitseeritud kaader, mis koosneb 12 inimesest. Päri Lasteaia põhiülesanded on:

 • luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik,vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
 • nõustada perekondi nende soovil alushariduse küsimustes, luues eeldusi laste edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis;
 • hoida ja kaitsta laste tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

2002.a. septembris alustasid lasteaia uutes ja kaasaegsetes ruumides tööd beebikool, laste laulu-ja mänguring ning aeroobikaring täiskasvanutele.

Pärsti Põhikool

Pärsti Põhikool on haridusasutus, mis loob õpilastele võimaluse:

 • põhihariduse omandamiseks ning koolikohustuse täitmiseks,
 • pakub koolieast noorematele lastele hoidu ja võimaldab alushariduse omandamist,
 • võimaldab mõõduka vaimupuudega lastel õppida toimetulekuklassis, raske vaimse alaarenguga lastel hooldusklassis ning
 • pakub haiglaõpet Jämejala Psühhiaatriahaiglas pikaajalisel haiglaravil viibivatele õpilastele.

Teekond tänasesse päeva algas 1836.aastal, mil asutati Pärsti külakool Hundil. Õpetajaks oli Juhan Peterson. Mõnede andmete alusel loetakse kooli asutamisaastaks 1860.aastat.
1920.aastal toodi kool Hundilt üle Pärsti mõisa härrastemajja ja sai nimeks Pärsti vallakool, s.o. 6-klassiline algkool. Koolijuhatajaks oli Tõnis Asberg.
1922.aasta sügisest asus koolijuhina tööle Gustav Tarre (Tanneberg)kes pidas seda ametit kuni 1950. aasta septembrini.
1940.a. nõukogude võimu kehtestamisega reorganiseeriti kool 7-klassiliseks kooliks e. Mittetäielikuks Keskkooliks.
1954. kuni 1965. aastani oli koolijuhiks Peeter Toom. Õppeaastast 1963/64 töötas kool kaheksaklassilisena.
1976.a. suleti Pärsti 8-klassiline Kool kui mitteperspektiivne ja väikese õpilaste arvuga maakool (õpilasi oli tol ajal 76). Aeg ja hariduspoliitika olid need, mis sundisid maalapsi suurtesse linnakoolidesse minema. Ka 2 meie kooli praegust õpetajat on endised Pärsti kooli õpilased, kes olid sunnitud kooliteed jätkama linnas.
1 septembril 1983 avati peale 8 aastast vaheaega taas Pärsti kool 3 klassiga. Juhataja oli Maimu Treial.
1.oktoobril 1984 tuli juhatajaks Arle Aren.
01.veebruaril 1985.a. avati Pärsti mõisahoones Pärsti Lasteaed – Algkool. Lasteaias oli kohti 70 lapsele. Vahepeal tühjana seisnud maja rekonstrueeris Viljandi Näidissovhoos. Tööde eestvedajaks oli sovhoosi direktor Ilmar Mändmets, osakonnajuhataja Mati Mätlik. Kohapeal juhtis ehitust Gunnar Maidessoo. Kool allus Viljandi rajooni haridusosakonnale, lasteaed oli Viljandi Näidissovhoosi majandamisel. Augustist 1987 sai kooli direktoriks Piret Kukk.
Pärsti kolhoosi tekkimisega tekkis ka mõte kooli kasvamisest 9- klassiliseks. 24.septembrist 1991.a. kinnitati Viljandi Maakonnavalitsuse otsusega kooli uueks nimeks alates 01.10.1991 Pärsti Põhikool. Aasta-aastalt kool kasvas ning samas lasteaed kahanes – kool sai 9 klassi ja lasteaeda jäi 1 rühm. 1994.a. kevad tõi meile 8 esimest 9. klassi lõpetajat. Tänaseks on meie kooli lõpetanud 8 lendu, s.o. kokku 51 õpilast.
Septemberist 1998 laienes kooli tegevusvaldkond veelgi – Viljandi Lasteabi Keskuse juures avati 2 toimetulekuklassi puuetega lastele ning Jämejala Psühhiaatriahaigla lasteosakonnas haiglaõppe rühm.
2000. a. sügisest avati Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskuse juures veel üks klass – hooldusklass.

Ramsi Vaba Aja Keskus

10. augustil 2005 avatud valla ametiasutuse hallatav asutus Ramsi Vaba Aja Keskus, asukohaga Ramsi alevik, Pärsti vald, on keskus kõigile, eriti aga Pärsti valla elanikele.
Külastajate päralt on avar saal, ringiruumid, viie arvutiga arvutiruum, jõusaal. Suures saalis tegutsevad rahvatantsuringid, aeroobika- ja võimlemisrühmad, valla naisansambel OLLA DAAM ja valla lastekoorid.